Wednesday, 19/01/2022 - 09:21|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÀNH TÍCH CỦA GIÁO VIÊN

THÀNH TÍCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM

(Từ năm 2001 đến năm 2021)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM VỀ TRƯỜNG

Võ Văn Nhân

Hiệu trưởng

2001

- Danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh: 2013 – 2014.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở: 2011 – 2012; 2012 – 2013;  2013 – 2014; 2019 – 2020; 2020 – 2021.

- Danh hiệu Điển hình tiên tiến: 2015.

- Giấy khen Huyện ủy Hải Lăng: 2014; 2019.

Nguyễn Như Hùng

Phó Hiệu trưởng

2003

- Bằng khen của UBND tỉnh: Năm học 2015 – 2016; 2018 – 2019.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019.

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2012.

Nguyễn Thị Thu Hạnh

TTCM

2001

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh các năm học 2001 – 2002; 2002 – 2003; 2003 – 2004.

- Giáo viên đạt thành tích “xuất sắc 5 năm liền giai đoạn 2006 – 2011”

- Đạt giải Khuyến khích dạy học theo chủ đề cấp Bộ năm học 2015 – 2016.

- Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen 2015.

- BCH Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn 2014

-Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen năm học 2001 – 2002, 2002 – 2003, 2007 – 2008, 2011 – 2012

- Ban chấp hành Công đoàn ngành GD tặng Giấy khen các năm 2006 – 2007; 2010 – 2011; 2011-2012; 2016 – 2017; 2017 – 2018.

-Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM huyện Hải Lăng tặng giấy khen 2002 – 2003.

- UBND Huyện Hải Lăng tặng giấy khen năm học 2018 - 2019

Lê Quang Lân

BTĐT

2011

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2020 - 2021

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2016 – 2017

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2017 – 2018

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2016-2017

- Giấy khen Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng giai đoạn 2015 – 2020.

- Huyện Đoàn Hải Lăng tặng giấy khen năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016

Lê Mậu Thành

P.BTĐT

2009

- Giấy khen của Giám đốc Sở năm học 2012 – 2013; 2015 – 2016; 2016  – 2017.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2012  – 2013.

- Giấy khen Công đoàn viên xuất sắc năm học 2018 – 2019.

- Bằng khen của Tỉnh đoàn năm học 2018–  2019.

Nguyễn Thế Nhân

TTCM

2001

- Danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh năm học: 2018 – 2019.

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục năm học: 2017 – 2018.

- Bằng khen UBND tỉnh năm học: 2016 –  2017.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2015 - 2016; 2016  –  2017; 2017 – 2018; 2018 - 2019; 2019 – 2020; 2020 – 2021.

- Danh hiệu Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 năm học: 2019 - 2020.

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học: 2004 – 2005.

- Giấy khen UBND huyện Hải Lăng các năm học: 2007 – 2008; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 - 2020; 2020  – 2021.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học: 2004 – 2005

Lê Đức Tuấn

TTCM

2001

- Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2019-2020

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2018 – 2019; 2019 - 2020

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học: 2005 – 2006; 2006 - 2007

- Giám đốc Sở giáo dục tặng danh hiệu Điển hình tiên tiến: Năm 2010

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh các năm học: 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 - 2009

- Giấy khen Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng trị các năm học 2015 – 2016; 2017 – 2018; 2019 - 2020

- Đảng bộ huyện Hải Lăng biểu dương Gương điển hình tiên tiến: Năm 2009 (về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

- Đảng bộ huyện Hải Lăng tặng Giấy khen: Năm 2010 và năm 2011

- UBND huyện Hải Lăng tặng Giấy khen (Có thành tích cao trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi) các năm học: 2016 – 2017; 2019 – 2020

Nguyễn Quang Trãi

TTCM

2001

- Danh hiệu GVDG cấp Tỉnh năm học 2004 – 2005; 2005 – 2006

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2011 – 2012

- Giám đốc Ssở tặng giấy khen năm học 2020-2021

Nguyễn Thị Thuý

TTCM

2003

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2013 - 2014; 2014­ – 2015; 2015 – 2016.

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học: 2013  –  2014; 2016 – 2017; 2018 – 2019; 2019 – 2020.

- Giấy khen UBND huyện Hải Lăng năm học: 2019  – 2020.

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 -2014.

Nguyễn ThanhTuân

TTCM

2006

- Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2019-2020.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2011 – 2012; 2014 - 2015; 2018 - 2019; 2019 - 2020; 2020 - 2021.

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học: 2010 – 2011; 2012 – 2013.

- Giấy khen Công đoàn ngành các năm học: 2014 – 2015; 2018 – 2019

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2014 – 2015.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021.

- Danh hiệu giáo viên ứng dụng CNTT giỏi cấp Tỉnh năm học 2010 – 2011.

Trần Thị Ngọc Ánh

TTVP

2008

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018-2019

Nguyễn Thị Vân

TTCM

2009

- Danh hiệu  CSTĐ cơ sở năm học 2018 - 2019

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học 2016-2017, 2019-2020, 2020 - 2021

- Giấy khen Công đoàn năm học 2020-2021vì đạt thành tích cao trong hội thi GVDG tỉnh

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020-2021

Hoàng Trọng Anh

TTCM

2018

- Giấy khen của Huyện Đoàn Hải Lăng năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020.

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021.

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2020 –  2021

Trần Ngọc Hoài

TPCM

2006

- CSTĐ cơ sở các năm học 2013 – 2014, 2015 – 2016

- Gương điển hình tiên tiến 5 năm 2010 – 2015

- Giấy khen BD HSG đạt giải Nhì đồng đội cấp Tỉnh năm học 2013 – 2014.

Phan Thị Như Hiếu

GV

2001

- Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen năm học 2019  – 2020.

- UBND huyện Hải Lăng tặng giấy khen vì có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020.

- Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị tặng giấy khen năm học 2019 –  2020.

Võ Đình Quốc

GV

2002

- Giấy khen của Giám đốc Sở năm học 2016 – 2017

Nguyễn Thị Hồng Oanh

GV

2003

- Giấy khen của Giám đốc Sở năm học 2014 – 2015

- Danh hiệu GVCN giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 – 2014

Hoàng Thị Thuỷ

GV

2003

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2015 – 2016; 2020 – 2021

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018  –  2019

Trần Thị Thanh Thủy

GV

2004

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2015 – 2016; 2017 – 2018.

- Danh hiệu giáo viên ứng dụng CNTT giỏi cấp Tỉnh năm học 2014 – 2015

- Giấy khen BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị năm học 2014 – 2015

Trịnh Thị Thuỳ My

GV

2005

- Giấy khen của Giám đốc Sở các năm học 2013 – 2014; 2017 – 2018.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2012 – 2013.

- Giải Khuyến khích “Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp Bộ năm học 2016 – 2017.

- Giấy khen của Bộ Giáo dục và đào tạo năm học 2016 – 2017.

- Giải Nhì đồng đội HSG văn hóa cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021; Giải Ba đồng đội HSG văn hóa cấp Tỉnh 2017 – 2018; khuyến khích đồng đội HSG văn hóa cấp Tỉnh năm học 2016-2017.

- Giấy khen của CT UBND huyện Hải Lăng về công tác bồi dưỡng HSG tỉnh đạt thành tích cao các năm học: 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2020 – 2021.

- Giải Nhì cuộc thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” cấp Tỉnh năm học 2017 – 2018.

- Giấy khen của Công đoàn ngành năm học 2018 – 2019.

Nguyễn Đức Nghĩa

GV

2006

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2012 – 2013

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2019 – 2020

Nguyễn Văn Bồn

GV

2007

- Bằng khen Trung ương Đoàn năm học 2017-2018

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2015 – 2016

- Giấy khen Giám đốc sở năm học 2014 – 2015

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2015 – 2016

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh 2012 - 2013

Nguyễn Thị Ly

GV

2009

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2016 - 2017.

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2014 - 2015.

- Danh hiệu giáo viên giỏi Ứng dụng CNTT cấp Tỉnh năm 2014 – 2015

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

Nguyễn Thị Thanh Thúy

GV

2010

- Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học 2016-2017; 2017-2018

- Danh hiệu GVDG cấp Tỉnh năm học 2016-2017

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2017-2018

- Giấy khen Huyện Hải Lăng tặng các năm học 20112012; 20152016; 20162017

Hồ Công Vương

GV

2010

- Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2017 - 2018

- Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm học 2014 – 2015; 2016 – 2017; 2017 – 2018.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

- Giấy khen Công đoàn nghành năm học 2015 – 2016

Hoàng Trúc Giang

GV

2011

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 20182019.

Trần Thị Tâm

GV

2011

- Giấy khen của Công đoàn ngành năm 2019 – 2020

Thái Thị Tú

GV

2012

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học 2016 – 2017; 2018 – 2019; 2019 – 2020

- Giấy khen UBND huyện Hải Lăng năm học 2018 – 2019

Hoàng Ngọc Duyệt

GV

2015

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2015 - 2016.

Lê Thị Ngọc Hà

GV

2015

- CSTĐ cơ sở năm 2019 – 2020

- Giấy khen Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng tặng giấy năm học 2019 -2020

Phạm Thị Minh Hải

GV

2015

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm 2020 – 2021

- Giám đốc Sở GD-ĐT tặng Giấy khen năm học 2017 – 2018.

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018 –  2019.

- Giấy khen Huyện Đoàn Hải Lăng các năm học 2018 – 2019, 2019 – 2020.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

GV

2015

- Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học 2017 – 2018; 2020 – 2021:

- Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng tặng Giấy khen năm học 2019 – 2020

- Giấy khen Huyện Đoàn Hải Lăng tặng năm học 2017 – 2018

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết