Wednesday, 19/01/2022 - 08:41|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
 • Nguyễn Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0965470171
  • Email:
   huyen10sgc@gmail.com
 • Lê Quang Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977632435
  • Email:
   quangnhanttt@gmail.com
 • Nguyễn Đức Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0858273744
  • Email:
   ducnghiathpt@gmail.com
 • Trịnh Thị Thùy My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975176761
  • Email:
   thuymytrinh@gmail.com