Wednesday, 19/01/2022 - 08:02|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
 • Hoàng Trọng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976322709
  • Email:
   hta.qt2009@gmail.com
 • Võ Đình Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dinhquoc1977@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983734985
  • Email:
   khanhthi40@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985804723
  • Email:
   anhuongspt@gmail.com
 • Dương Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985804723
  • Email:
   anhuongspt@gmail.com