Wednesday, 19/01/2022 - 08:45|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
THÀNH TÍCH CỦA GIÁO VIÊN (18/08/2021)

THÀNH TÍCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM

(Từ năm 2001 đến năm 2021)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM VỀ TRƯỜNG

Võ Văn Nhân

Hiệu trưởng

2001

- Danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh: 2013 – 2014.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở: 2011 – 2012; 2012 – 2013;  2013 – 2014; 2019 – 2020; 2020 – 2021.

- Danh hiệu Điển hình tiên tiến: 2015.

- Giấy khen Huyện ủy Hải Lăng: 2014; 2019.

Nguyễn Như Hùng

Phó Hiệu trưởng

2003

- Bằng khen của UBND tỉnh: Năm học 2015 – 2016; 2018 – 2019.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019.

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2012.

Nguyễn Thị Thu Hạnh

TTCM

2001

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh các năm học 2001 – 2002; 2002 – 2003; 2003 – 2004.

- Giáo viên đạt thành tích “xuất sắc 5 năm liền giai đoạn 2006 – 2011”

- Đạt giải Khuyến khích dạy học theo chủ đề cấp Bộ năm học 2015 – 2016.

- Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen 2015.

- BCH Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn 2014

-Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen năm học 2001 – 2002, 2002 – 2003, 2007 – 2008, 2011 – 2012

- Ban chấp hành Công đoàn ngành GD tặng Giấy khen các năm 2006 – 2007; 2010 – 2011; 2011-2012; 2016 – 2017; 2017 – 2018.

-Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM huyện Hải Lăng tặng giấy khen 2002 – 2003.

- UBND Huyện Hải Lăng tặng giấy khen năm học 2018 - 2019

Lê Quang Lân

BTĐT

2011

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2020 - 2021

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2016 – 2017

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2017 – 2018

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2016-2017

- Giấy khen Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng giai đoạn 2015 – 2020.

- Huyện Đoàn Hải Lăng tặng giấy khen năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016

Lê Mậu Thành

P.BTĐT

2009

- Giấy khen của Giám đốc Sở năm học 2012 – 2013; 2015 – 2016; 2016  – 2017.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2012  – 2013.

- Giấy khen Công đoàn viên xuất sắc năm học 2018 – 2019.

- Bằng khen của Tỉnh đoàn năm học 2018–  2019.

Nguyễn Thế Nhân

TTCM

2001

- Danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh năm học: 2018 – 2019.

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục năm học: 2017 – 2018.

- Bằng khen UBND tỉnh năm học: 2016 –  2017.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2015 - 2016; 2016  –  2017; 2017 – 2018; 2018 - 2019; 2019 – 2020; 2020 – 2021.

- Danh hiệu Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 năm học: 2019 - 2020.

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học: 2004 – 2005.

- Giấy khen UBND huyện Hải Lăng các năm học: 2007 – 2008; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 - 2020; 2020  – 2021.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học: 2004 – 2005

Lê Đức Tuấn

TTCM

2001

- Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2019-2020

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2018 – 2019; 2019 - 2020

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học: 2005 – 2006; 2006 - 2007

- Giám đốc Sở giáo dục tặng danh hiệu Điển hình tiên tiến: Năm 2010

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh các năm học: 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 - 2009

- Giấy khen Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng trị các năm học 2015 – 2016; 2017 – 2018; 2019 - 2020

- Đảng bộ huyện Hải Lăng biểu dương Gương điển hình tiên tiến: Năm 2009 (về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

- Đảng bộ huyện Hải Lăng tặng Giấy khen: Năm 2010 và năm 2011

- UBND huyện Hải Lăng tặng Giấy khen (Có thành tích cao trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi) các năm học: 2016 – 2017; 2019 – 2020

Nguyễn Quang Trãi

TTCM

2001

- Danh hiệu GVDG cấp Tỉnh năm học 2004 – 2005; 2005 – 2006

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2011 – 2012

- Giám đốc Ssở tặng giấy khen năm học 2020-2021

Nguyễn Thị Thuý

TTCM

2003

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2013 - 2014; 2014­ – 2015; 2015 – 2016.

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học: 2013  –  2014; 2016 – 2017; 2018 – 2019; 2019 – 2020.

- Giấy khen UBND huyện Hải Lăng năm học: 2019  – 2020.

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 -2014.

Nguyễn ThanhTuân

TTCM

2006

- Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2019-2020.

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2011 – 2012; 2014 - 2015; 2018 - 2019; 2019 - 2020; 2020 - 2021.

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học: 2010 – 2011; 2012 – 2013.

- Giấy khen Công đoàn ngành các năm học: 2014 – 2015; 2018 – 2019

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2014 – 2015.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021.

- Danh hiệu giáo viên ứng dụng CNTT giỏi cấp Tỉnh năm học 2010 – 2011.

Trần Thị Ngọc Ánh

TTVP

2008

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018-2019

Nguyễn Thị Vân

TTCM

2009

- Danh hiệu  CSTĐ cơ sở năm học 2018 - 2019

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học 2016-2017, 2019-2020, 2020 - 2021

- Giấy khen Công đoàn năm học 2020-2021vì đạt thành tích cao trong hội thi GVDG tỉnh

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020-2021

Hoàng Trọng Anh

TTCM

2018

- Giấy khen của Huyện Đoàn Hải Lăng năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020.

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021.

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2020 –  2021

Trần Ngọc Hoài

TPCM

2006

- CSTĐ cơ sở các năm học 2013 – 2014, 2015 – 2016

- Gương điển hình tiên tiến 5 năm 2010 – 2015

- Giấy khen BD HSG đạt giải Nhì đồng đội cấp Tỉnh năm học 2013 – 2014.

Phan Thị Như Hiếu

GV

2001

- Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen năm học 2019  – 2020.

- UBND huyện Hải Lăng tặng giấy khen vì có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020.

- Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị tặng giấy khen năm học 2019 –  2020.

Võ Đình Quốc

GV

2002

- Giấy khen của Giám đốc Sở năm học 2016 – 2017

Nguyễn Thị Hồng Oanh

GV

2003

- Giấy khen của Giám đốc Sở năm học 2014 – 2015

- Danh hiệu GVCN giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 – 2014

Hoàng Thị Thuỷ

GV

2003

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2015 – 2016; 2020 – 2021

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018  –  2019

Trần Thị Thanh Thủy

GV

2004

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2015 – 2016; 2017 – 2018.

- Danh hiệu giáo viên ứng dụng CNTT giỏi cấp Tỉnh năm học 2014 – 2015

- Giấy khen BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị năm học 2014 – 2015

Trịnh Thị Thuỳ My

GV

2005

- Giấy khen của Giám đốc Sở các năm học 2013 – 2014; 2017 – 2018.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2012 – 2013.

- Giải Khuyến khích “Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp Bộ năm học 2016 – 2017.

- Giấy khen của Bộ Giáo dục và đào tạo năm học 2016 – 2017.

- Giải Nhì đồng đội HSG văn hóa cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021; Giải Ba đồng đội HSG văn hóa cấp Tỉnh 2017 – 2018; khuyến khích đồng đội HSG văn hóa cấp Tỉnh năm học 2016-2017.

- Giấy khen của CT UBND huyện Hải Lăng về công tác bồi dưỡng HSG tỉnh đạt thành tích cao các năm học: 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2020 – 2021.

- Giải Nhì cuộc thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” cấp Tỉnh năm học 2017 – 2018.

- Giấy khen của Công đoàn ngành năm học 2018 – 2019.

Nguyễn Đức Nghĩa

GV

2006

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2012 – 2013

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2019 – 2020

Nguyễn Văn Bồn

GV

2007

- Bằng khen Trung ương Đoàn năm học 2017-2018

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2015 – 2016

- Giấy khen Giám đốc sở năm học 2014 – 2015

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2015 – 2016

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh 2012 - 2013

Nguyễn Thị Ly

GV

2009

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2016 - 2017.

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 2014 - 2015.

- Danh hiệu giáo viên giỏi Ứng dụng CNTT cấp Tỉnh năm 2014 – 2015

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

Nguyễn Thị Thanh Thúy

GV

2010

- Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học 2016-2017; 2017-2018

- Danh hiệu GVDG cấp Tỉnh năm học 2016-2017

- Bằng khen Tỉnh Đoàn năm học 2017-2018

- Giấy khen Huyện Hải Lăng tặng các năm học 20112012; 20152016; 20162017

Hồ Công Vương

GV

2010

- Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2017 - 2018

- Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm học 2014 – 2015; 2016 – 2017; 2017 – 2018.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

- Giấy khen Công đoàn nghành năm học 2015 – 2016

Hoàng Trúc Giang

GV

2011

- Giấy khen Giám đốc Sở năm học 20182019.

Trần Thị Tâm

GV

2011

- Giấy khen của Công đoàn ngành năm 2019 – 2020

Thái Thị Tú

GV

2012

- Giấy khen Giám đốc Sở các năm học 2016 – 2017; 2018 – 2019; 2019 – 2020

- Giấy khen UBND huyện Hải Lăng năm học 2018 – 2019

Hoàng Ngọc Duyệt

GV

2015

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2015 - 2016.

Lê Thị Ngọc Hà

GV

2015

- CSTĐ cơ sở năm 2019 – 2020

- Giấy khen Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng tặng giấy năm học 2019 -2020

Phạm Thị Minh Hải

GV

2015

- Danh hiệu CSTĐ cơ sở năm 2020 – 2021

- Giám đốc Sở GD-ĐT tặng Giấy khen năm học 2017 – 2018.

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018 –  2019.

- Giấy khen Huyện Đoàn Hải Lăng các năm học 2018 – 2019, 2019 – 2020.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

GV

2015

- Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học 2017 – 2018; 2020 – 2021:

- Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng tặng Giấy khen năm học 2019 – 2020

- Giấy khen Huyện Đoàn Hải Lăng tặng năm học 2017 – 2018

 

THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH (18/08/2021)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH QUA CÁC NĂM

(Từ năm 2001 đến năm 2021)

NĂM HỌC 2001 – 2002

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Nguyễn Anh Vũ

9A

Giải Nhì Điền kinh Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh

NĂM HỌC 2002 – 2003

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Lê Xuân Đức

11A

Giải KK Thực hành môn Sinh cấp tỉnh

2

Lê Thanh Hiệp

11B

Giải Ba Thực hành môn Lý cấp tỉnh

3

Đặng Tiến Lợi

11A

Giải Ba Thực hành môn Hóa cấp tỉnh

NĂM HỌC 2003 – 2004

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Lê Xuân Đức

12A

Giải KK môn Máy tỉnh bỏ túi cấp tỉnh

2

Lê Thanh Hiệp

12B

Giải Ba môn Máy tỉnh bỏ túi cấp tỉnh

3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

11A

Giải KK Thực hành môn Lý cấp tỉnh

4

Nguyễn Thị Thanh Thúy

11A

Giải KK Thực hành môn Sinh cấp tỉnh

NĂM HỌC 2004 – 2005

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Lê Thị Thu Thùy

12C

Giải Ba môn Tiếng Anh VH 12 cấp tỉnh

2

Đặng Xuân Thanh

12C

Giải KK môn Hóa VH 12 cấp tỉnh; Giải Ba môn MTBT cấp tỉnh

3

Phan Thanh Nguyên

12B

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

4

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

11A

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh; Giải Ba Thực hành môn Lý

5

Nguyễn Đồng

12A

Giải KK môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

6

Nguyễn Hữu Quyết

12A

Giải KK môn Toán VH 12 cấp tỉnh; Giải KK MTBT cấp tỉnh

7

Võ Thị Hải Yến

12C

Giải KK môn Địa VH 12 cấp tỉnh

8

Nguyễn Thị Thu Sương

12C

Giải KK môn Địa VH 12 cấp tỉnh

9

Nguyễn Văn Đức

12A

Giải KK môn MTBT cấp tỉnh

10

Nguyễn Thị Thanh Thúy

11A

Giải Nhì thực hành môn Sinh cấp tỉnh

11

Nguyễn Công Thắng

12C

Giải Ba Điền kinh Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh

12

Đặng Phương Vấn

12B

Giải Ba Điền kinh Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh

NĂM HỌC 2005 – 2006

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Nguyễn Thị Linh

11D

Giải Ba môn Văn VH 12 cấp tỉnh

2

Mai Văn Thịnh

12B

giải KK môn Văn VH 12 cấp tỉnh

3

Nguyễn Văn Sửu

12C

Giải Ba môn Toán VH 12 cấp tỉnh

4

Mai Văn Mẫn

12A

Giải Ba môn Lịch sử VH 12 cấp tỉnh

5

Lê Thị Quyên

12C

Giải KK môn Lịch sử VH 12 cấp tỉnh

6

Trần Văn Do

11C

Giải KK môn Sinh VH 11 cấp tỉnh

7

Nguyễn Thị Thanh Thúy

12A

Giải KK môn MTBT cấp tỉnh

8

Võ Sỹ Tuấn

11C

Giải KK thực hành môn Lý cấp tỉnh

NĂM HỌC 2006 – 2007

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Võ Sỹ Tuấn

12C

Giải Ba môn Lý VH 12 cấp tỉnh

2

Trần Văn Do

12C

Giải Ba môn Sinh VH 12 cấp tỉnh; Giải KK môn MTBT cấp tỉnh

3

Nguyễn Văn Hiếu

12C

Giải Ba môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

4

Phạm Văn Đẳng

12C

Giải Ba môn MTBT cấp tỉnh

5

Nguyễn Hữu Tri

12A

Giải KK môn Lịch sử VH 12 cấp tỉnh

6

Lê Bá Ngọc

11A

Giải KK môn Anh VH 12 cấp tỉnh

NĂM HỌC 2007 – 2008

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Nguyễn Thị Châu Pha

10B1

Giải Ba thực hành môn Hóa cấp tỉnh

2

Trương Văn Tuấn

11B2

Giải KK thực hành môn Lý cấpTỉnh

3

Lý Thị Như Quỳnh

12B

Giải KK môn Văn VH 12 cấp tỉnh

4

Lê Bá Ngọc

12A

Giải KK môn Anh VH 12 cấp tỉnh

NĂM HỌC 2008 – 2009

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Lê Bá Tài

12B3

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

2

Trương Văn Tuấn

12B2

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

3

Mai Văn Tuấn

12B4

Giải Ba môn MTBT cấp tỉnh

4

Nguyễn Ngọc Yên

12B4

Giải KK môn Sử VH 12 cấp tỉnh

NĂM HỌC 2010 – 2011

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Lê Xuân Ảo

12B1

Giải Ba môn Toán VH 12 cấp tỉnh

2

Văn Xuân Hà

12B3

Giải KK môn Địa VH 12 cấp tỉnh

3

Nguyễn Văn Minh

12B4

Giải KK môn Anh VH 12 cấp tỉnh

4

Lê Văn Tiệp

12B4

Giải KK môn MTBT cấp tỉnh

5

Lê Thị Phương Dung

11B2

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

6

Lê Thị Hương

11B2

Giải KK môn Sử VH 12 cấp tỉnh

7

Phan Văn Như

11B2

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

8

Lê Thị Luyên

10B3

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

9

Trần Thị Trắc

10B3

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

10

Lê Thị Phương

10B1

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

11

Nguyễn Thị Hường

11B2

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

NĂM HỌC 2011 – 2012

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Phan Thị Nhi

10B5

Giải Ba hội thi KHKT ViSEF cấp tỉnh; Giải Ba hội thi KHKT Quốc gia

2

Phan Thị Thảo

10B4

Giải Ba hội thi KHKT ViSEF cấp tỉnh; Giải Ba hội thi KHKT Quốc gia

3

Phan Văn Như

12B2

Giải KK môn Vật lí VH 12 cấp tỉnh

4

Lê Thị Hương

12B2

Giải Nhì môn Sử VH 12 cấp tỉnh

5

Nguyễn Thị Hồng Nga

12B3

Giải Ba môn Sử VH 12 cấp tỉnh

6

Nguyễn Thị Mỹ Thuận

11B1

Giải Nhì môn Sử VH 11 cấp tỉnh

7

Mai Văn Trọng

11B2

Giải KK môn Tin VH 11 cấp tỉnh; Giải Ba TDTT cấp tỉnh

8

Nguyễn Viết Tín

11B3

Giải Giải KK môn Sử VH 11 cấp tỉnh

9

Trần Văn Chuyển

11B3

Giải Nhì môn Địa VH 11 cấp tỉnh

10

Lê Thị Xuân

11B4

Giải Nhì môn Sử VH 11 cấp tỉnh

11

Nguyễn Thị Thanh Thi

11B5

Giải KK môn Văn VH 11 cấp tỉnh

12

Nguyễn Thị Thanh Trang

10B2

Giải Nhì TDTT cấp tỉnh

13

Trần Thị Liên

10B6

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

14

Lê Thị Phương

11B1

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

15

Võ Viết Hòa

11B1

Giải KK TDTT cấp tỉnh

16

Mai Thị Vân

11B2

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

17

Phan Thanh Quảng

11B2

Giải Nhất TDTT cấp tỉnh

18

Lê Thị Luyên

11B3

01 Giải Nhất; 01 Giải Ba TDTT cấp tỉnh

19

Trần Thị Trắc

11B3

Giải BaTDTT cấp tỉnh

20

Lê Xuân Phú

11B4

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

21

Võ Thị Hoa

11B5

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

22

Mai Văn Sáng

11B5

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

23

Lê Thị Phương Nhi

11B5

Giải Nhất TDTT cấp tỉnh, Giải Ba TDTT Quốc gia

24

Trịnh Tấn Hưng

12B3

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

25

Võ Chí Phong

12B5

Giải Nhất TDTT cấp tỉnh

NĂM HỌC 2012 – 2013

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Võ Viết Hòa

12B1

Giải KK môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

2

Trần Thị Thùy

12B1

Giải KK môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

3

Mai Thị Thùy Anh

12B2

Giải KK môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

4

Hà Văn Thành

12B4

Giải KK môn Máy tính Casio THPT cấp tỉnh

5

Lê Thị Thể

12B4

Giải KK môn Sinh VH 11 cấp tỉnh

6

Đặng Văn Lượm

11B1

Giải Nhì môn Lịch sử VH 11 cấp tỉnh

7

Trần Văn Thạnh

11B4

Giải Ba môn Sinh VH 11 cấp tỉnh

8

Nguyễn Thị Loan

11B2

Giải KK môn Sinh VH 11 cấp tỉnh

9

Lê Hữu Linh

11B3

Giải KK môn Sinh VH 11 cấp tỉnh

NĂM HỌC 2013 – 2014

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Trần Văn Thạnh

12B4

Giải Ba môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

2

Lê Hữu Linh

12B3

Giải Ba môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

3

Đoạn Thị Tịnh

12B1

Giải KK môn Văn VH 12 cấp tỉnh

4

Nguyễn Thị Hiển

12B3

Giải KK môn Văn VH 12 cấp tỉnh

5

Hồ Thị Quỳnh Như

12B4

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

6

Lê Thị Lê

12B4

Giải KK môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

7

Phan Thị Ngọc Thuyên

12B1

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

8

Võ Thị Hoài

11B1

Giải KK môn Sinh VH 11 cấp tỉnh

9

Mai Thị Hiền

11B2

Giải KK môn Sinh VH 11 cấp tỉnh

10

Phan Thanh Hùng

11B4

Giải KK môn Lý VH 11 cấp tỉnh

11

Mai Văn Trãi

10B1

Giải KK môn Tin VH 11 cấp tỉnh

NĂM HỌC 2014 – 2015

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Võ Thị Hoài

12B1

Giải Ba môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

2

Hoàng Thị Quỳnh Như

12B4

Giải KK môn Văn VH 12 cấp tỉnh

3

Phan Thị Dạ Uyên

12B5

Giải KK môn Sử VH 12 cấp tỉnh

4

Phan Thanh Hùng

12B4

Giải KK Intel  cấp tỉnh

5

Phan Thanh Lãnh

12B3

Giải Nhì Sáng tạo trẻ cấp Huyện, giải Ba Sáng tạo trẻ cấp tỉnh

6

Phạm Thị Ngọc Nhi

12B5

Giải Nhất TDTT cấp tỉnh

7

Trần Thị Lánh

12B1

Giải Nhất TDTT cấp tỉnh

8

Phan Văn Sáng

12B3

Giải Nhất TDTT cấp tỉnh

9

Phan Văn Tiến

11B1

Giải Nhì môn Nghề Tin học cấp tỉnh

10

Mai Văn Trãi

11B1

Giải KK môn Tin VH 12 cấp tỉnh, Giải KK môn Nghề Tin học cấp tỉnh

11

Phan Thị Như Trang

11B1

Giải KK môn Nghề Tin học cấp tỉnh

12

Nguyễn Trung Bình

11B1

Giải KK môn Nghề Tin học cấp tỉnh

13

Phan Thị Thủy

11B1

Giải KK môn Nghề Tin học cấp tỉnh

14

Lê Thanh Tuyên

11B4

Giải KK môn Nghề vẽ KT cấp tỉnh

15

Hoàng Ngọc Huy Hoàng

11B4

Giải KK môn Nghề vẽ KT cấp tỉnh

NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Họ và tên

Lớp

               Thành tích

1

Huỳnh Thị Hoàng Anh

12B4

Giải Ba môn Văn VH 12 cấp tỉnh

2

Nguyễn Thái Học

12B1

Giải Ba môn Toán VH 12 cấp tỉnh

3

Lê Văn Chí

12B1

Giải KK môn Toán VH 12 cấp tỉnh

4

Nguyễn Thị Phúc

12B1

Giải KK môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

5

Nguyễn Thị Tuyến

12B1

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

6

Nguyễn Thị Gấm

12B1

Giải KK môn Địa VH 12 cấp tỉnh

7

Mai Thị Lan

11B5

Giải KK Violympic cấp tỉnh

8

Hoàng Văn Khánh

11B5

Giải KK Violympic cấp tỉnh, KK sáng tạo trẻ cấp tỉnh

9

Nguyễn Viết Niên

12B3

HCV hội thi TTHĐ cấp tỉnh

10

Nguyễn Đạo Phôn

12B5

HCV hội thi TTHĐ cấp tỉnh

11

Hồ Thị Ngọc Trâm

12B3

HCV hội thi TTHĐ cấp tỉnh

12

Nguyễn Gia Huỳnh

12B4

HCB hội thi TTHĐ cấp tỉnh

13

Nguyễn Thành Đạt

11B1

HCB hội thi TTHĐ cấp tỉnh

14

Nguyễn Thị Hà My

12B1

HCĐ hội thi TTHĐ cấp tỉnh

15

Lê Hữu Phước

11B5

Giải KK sáng tạo trẻ cấp tỉnh

16

Phan Văn Tiến

12B1

Giải KK NCKH cấp tỉnh

17

Nguyễn Hữu Nghĩa

12B1

Giải KK NCKH cấp tỉnh

NĂM HỌC 2016 - 2017

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Nguyễn Thị Thanh An

12B5

Giải Nhì môn Hóa VH 12 cấp tỉnh, Giải Ba MTBT Casio cấp tỉnh, Giải Ba Violympic môn Lý cấp tỉnh, Ba đồng đội

2

Phan Thị Hồng Diệu

12B5

Giải Nhì môn Ngữ Văn VH 12 cấp tỉnh

3

Lê Nguyễn Huyền Nhi

12B5

Giải Ba môn Lý VH 12 cấp tỉnh

4

Nguyễn Hữu Phước

12B5

Giải Ba môn Lý VH 12 cấp tỉnh, nhì đồng đội

5

Hoàng Thị Thanh Thảo

12B5

Giải Ba môn Lý VH 12 cấp tỉnh, Giải KK MTBT Casio cấp tỉnh, Giải KK Violympic môn Lý cấp tỉnh, nhì đồng đội

6

Lê Thị Thúy Diệu

12B5

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh, KK đồng đội

7

Hồ Thị Nguyệt Nga

12B3

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh, KK đồng đội

8

Nguyễn Quang Hải Trường

12B5

Giải KK môn Toán  VH 12 cấp tỉnh

9

Phan Thị Nga

12B5

Giải KK môn Hóa VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

10

Phan Thị Nguyên

12B5

Giải Ba môn Ngữ Văn VH 12 cấp tỉnh

11

Lê Thị Thúy Lan

12B5

Giải KK môn Ngữ Văn VH 12 cấp tỉnh

12

Nguyễn Văn Đa

12B1

Giải KK môn Sử VH 12 cấp tỉnh

13

Lê Nguyễn Huyền Nhi

12B5

Giải KK Violympic môn Lý cấp tỉnh

14

Lê Thị Mến

12B5

Giải KK Violympic môn Lý cấp tỉnh

15

Hoàng Văn Khánh

12B5

Giải KK violimpic môn Toán cấp tỉnh

16

Lê Thị Bảo Mây

10B2

Giải Nhì IOE lớp 10 cấp tỉnh; Giải Ba IOE lớp 11 cấp tỉnh

17

Hồ Trần Tiệp

11B3

Giải KK KHKT, giải KK sáng tạo trẻ cấp tỉnh

18

Hoàng Văn Hiếu

11B3

Giải KK KHKT cấp tỉnh

NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Hoàng Văn Hiếu

12B3

Giải Ba môn Lý VH 12 cấp tỉnh, KK đồng đội

2

Phan Anh Quân

11B2

Giải Ba môn Hóa VH 12 cấp tỉnh

3

Lê Thị Từ Vy

12B1

Giải Ba môn Sinh VH 12 cấp tỉnh Sinh

4

Đào Thị Hằng

11B2

Giải Ba môn Địa VH 12 cấp tỉnh

5

Lê Thị Bảo Mây

11B2

Giải Ba môn Tiếng Anh VH 12 cấp tỉnh

6

Phan Thị Thảo Nguyên

12B2

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

7

Nguyễn Phúc Hạnh

12B3

Giải KK môn Toán VH 12 cấp tỉnh

8

Mai Văn Doãn

12B3

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

9

Lê Thị Thảo

12B3

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh, KK đồng đội

10

Lê Thúc Khánh

11B2

Giải KK môn Địa VH 12 cấp tỉnh

11

Lê Thị Bảo Mây

11B2

Giải KK thi hùng biện Tiếng anh cấp tỉnh

12

Phan Thanh Phi

10B2

Giải Nhì môn bơi 50m ếch cấp tỉnh

13

Phan Thanh Phi

10B2

Giải Ba môn bơi 50m tự do cấp tỉnh

NĂM HỌC 2018 – 2019

STT

Họ và Tên

Lớp

Thành tích

1

Lê Thị Bảo Mây

12B2

Giải Nhì môn Tiếng Anh VH 12 cấp tỉnh

2

Lê Thúc Khánh

12B2

Giải Nhì môn Địa lý VH 12 cấp tỉnh, Nhì đồng đội

3

Lê Hoàng Việt Quốc

11B4

Giải Ba môn Tin học VH 12 cấp tỉnh

4

Võ Văn Thắng

11B4

Giải Ba môn Tin học VH 12 cấp tỉnh

5

Phan Anh Quân

12B2

Giải Ba môn Hóa học VH 12 cấp tỉnh

6

Đào Thị Hằng

12B2

Giải Ba môn Địa lý VH 12 cấp tỉnh, Nhì đồng đội

7

Nguyễn Văn Lợi

12B2

Giải Ba môn Vật lý VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

8

Nguyễn Thị Hoài Như

12B2

Giải Ba môn Ngữ văn VH 12 cấp tỉnh

9

Huỳnh Thanh Phong

12B2

Giải Ba môn Vật lý VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

10

Lê Thị Hồng Như

12B3

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

11

Lê Thị Hương

12B5

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

12

Phan Thanh Thắng

12B2

Giải KK môn Tin học VH 12 cấp tỉnh

13

Nguyễn Đức Chung

12B2

Giải KK môn Lịch sử VH 12 cấp tỉnh

14

Lê Văn Hiệp

12B2

Giải KK môn Lịch sử VH 12 cấp tỉnh

15

Đặng Thị Huệ

12B2

Giải KK môn Toán VH 12 cấp tỉnh

16

Võ Viết Triều

12B2

Giải KK môn Lịch sử VH 12 cấp tỉnh

17

Nguyễn Bông Rin

11B4

Giải KK cuộc thi KHKT cấp tỉnh

18

Lê Trần Khánh Trang

11B4

Giải KK cuộc thi KHKT cấp tỉnh

NĂM HỌC 2019 – 2020

STT

Họ và Tên

Lớp

Thành tích

1

Trần Thị Hải Nguyên

11B1

 Giải Nhì môn Hóa VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

2

Trần Thị Nhi

12B4

 Giải Nhì môn Ngữ văn VH 12 cấp tỉnh,, nhì đồng đội

3

Võ Văn Thắng

12B4

Giải Nhì môn Tin VH 12 cấp tỉnh

4

Nguyễn Bông Rin

12B4

Giải Ba môn Lý VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

5

Nguyễn Như Ý

12B4

Giải Ba môn Lý VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

6

Nguyễn Thị Như Ý

12B4

Giải Ba môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

7

Nguyễn Thị Tường Vi

12B4

Giải Ba môn Ngữ Văn VH 12 cấp tỉnh, Nhì đồng đội

8

Lê Thị Anh Đào

11B3

Giải Ba môn Địa Lý VH 12 cấp tỉnh

9

Nguyễn Thanh Thanh

12B3

Giải KK môn Toán VH 12 cấp tỉnh

10

Huỳnh Thị Mỹ Nhung

12B4

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

11

Lê Bá Khang

12B4

Giải KKmôn Hóa VH 12 cấp tỉnh, Ba đồng đội

12

Phan Thị Trà My

11B1

Giải KK môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

13

Trần Thị Mỹ Hạnh

12B3

Giải KK môn Lịch sử VH 12 cấp tỉnh

14

Lê Thị Ánh

11B1

Giải KK môn Địa Lý VH 12 cấp tỉnh

15

Lê Hoàng Việt Quốc

12B4

Giải KK môn Tin học VH 12 cấp tỉnh

16

Nguyễn Nhị Cẩm Tú

11B1

Giải KK môn Tin học VH 12 cấp tỉnh

17

Hoàng Thị Như Phương

12B4

Giải KK môn Tiếng Anh VH 12 cấp tỉnh

18

Nguyễn Quỳnh Anh

12B1

Giải KK môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

19

Hoàng Thị Ngọc Nhi

12B2

Giải KK môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

20

Hoàng Nguyên Thảo Uyên

12B4

Giải KK môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

21

Phan Thanh Hưng

11B4

Giải nhì cấp huyện, giải KK Sáng tạo trẻ cấp tỉnh

NĂM HỌC 2020 - 2021

STT

Họ và Tên

Lớp

Thành tích

1

Nguyễn Thị Phương Nhi

12B4

Giải Nhất môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

2

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

12B5

Giải Nhì môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

3

Đặng Thị Nguyên

12B6

Giải Nhì môn GDCD VH 12 cấp tỉnh

4

Lê Đức Thái

12B1

Giải Nhì môn vật lí VH 12 cấp tỉnh, Nhì đồng đội

5

Võ Thị Hòa

12B1

Giải Ba môn Toán VH 12 cấp tỉnh

6

Nguyễn Thị Bình

12B1

Giải Ba môn Toán VH 12 cấp tỉnh

7

Phan Thị Duyên

12B1

Giải Ba môn Vật lý VH 12 cấp tỉnh

8

Lê Thị Quỳnh Nhi

12B1

Giải Ba môn Vật lý VH 12 cấp tỉnh, Nhì đồng đội

9

Võ Thị Thùy Dương

12B4

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh, Nhì đồng đội

10

Nguyễn Minh Tú

12B4

Giải Ba môn GDCD VH 12 cấp tỉnh, Nhì đồng đội

11

Trần Thị Hải Nguyên

12B1

Giải Ba môn Hóa VH 12 cấp tỉnh

12

Lê Thị Kim Ngân

12B5

Giải Ba môn Văn VH 12 cấp tỉnh

13

Lê Thị Anh Đào

12B3

Giải Ba môn Địa VH 12 cấp tỉnh

14

Hồ Sĩ Phúc Nguyên

12B1

Giải KK môn Hóa VH 12 cấp tỉnh

15

Hoàng Thị Diệu Tâm

12B1

Giải KK môn Lý VH 12 cấp tỉnh

16

Lê Thị Ánh

12B1

Giải KK môn Địa VH 12 cấp tỉnh

17

Nguyễn Thị Ái

11B1

Giải KK môn Địa VH 12 cấp tỉnh

18

Đặng thị Hoài Tâm

12B1

Giải KK môn Văn VH 12 cấp tỉnh

19

Phạm Nhật Băng

11B1

Giải KK môn Anh VH 12 cấp tỉnh

20

Hồ Thị Thùy Nhung

12B1

Giải KK môn Anh VH 12 cấp tỉnh

21

Phan Thị Trà My

12B1

Giải KK môn Sinh VH 12 cấp tỉnh

22

Hoàng Thị Thủy Tiên

10B1

Giải KK hội thi KHKT cấp tỉnh

23

Phan Thanh Huy

10B6

02 Giải Nhì TDTT cấp tỉnh

24

Đặng Trần Hoàn

10B4

Giải Ba TDTT cấp tỉnh

 

Thống kê
Hôm nay : 23
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 2.855
Tháng trước : 4.119
Năm 2022 : 2.855
Năm trước : 68.139
Tổng số : 127.374